Klasszikus női szerepek,
és ami valójában mögöttük van

         Biztos vagyok abban, hogy tisztában vagy te is azzal, hogy mit jelentenek a klasszikus női szerepek, melyek egy nő életében meghatározók. A társadalom és ennek megfelelően a klasszikus neveltetés és közösség szempontjából elvárás, hogy ezeknek megfelelj. Alapvetően a nőknek ez a feladata és ezzel szerepvállalása.

Nézzük csak meg, hogy melyek is ezek a szerepek

     Ezek a Feleség, az Anya és az új kor elhozta a Dolgozó nő szerepét is. Az emancipációval kiegészült a háztartás vezetésének, a gyermeknevelésnek és a családfő kiszolgálásának feladatai a munkavállalással és pénzszerzéssel. Egyrészt a család fenntarthatósága miatt is fontossá vált azt, hogy minkét fél dolgozzon, másrészt a nők elnyomásból való kitörése és egyenjogúságra törekvő igénye hozta ezt a változást.

       Megnőtt a női tennivalók száma és egyéb felelősségekkel egészült ki, amelyeket hosszú ideig nem néztek jó szemmel a patriarchális társadalom támogatói, mivel a klasszikus családi felállásokban – ahol a férfi a családfő és a kizárólagos pénzkereső, a nő pedig az önalávető háziasszony – a férfi „hatalma” ezzel csorbult. A nő már nem kényszerült teljes függésbe, hiszen anyagilag már nem kellett teljes mértékben a férfire támaszkodnia. Igen ám, viszont annak ellenére, hogy itt az egyensúly megbillent, ennek nem feltétlen kellett volna negatív hatással lennie. Hiszen, ha a közös cél – családfenntartás – érdekében megosztják a terheket és felelősséget a pénzszerzésben, akkor itt egy pozitív együttműködés is kialakulhatott volna. Viszont a férfi legtöbb esetben a mérleg másik oldaláról nem vett át magára ugyan úgy feladatokat, hanem megmaradt korábbi működésében és szerepeiben. 

        Így minden más a nőre maradt – gyermeknevelés, háztartás és a férfi kiszolgálása. Ebben a legtöbb esetben nem rendeződött újra a helyzet és a férfi nem vett át feladatokat a másik oldalról, hiszen ezek a „klasszikus női szerepek”.

Feleség

Anya

Dolgozó nő

       Természetesen a kezdeti időszakhoz képest nagyon sokat változott a helyzet és rengeteg férfi örömmel osztja meg ezeket a feladatokat is párjával, viszont az alapvető „klasszikus” struktúra, az elvárt norma mégsem ez. Egyéni szinteken más és más lehet a hozzáállás, és ahogyan egyre tudatosabban éli az egyén az életét, annál nagyobb perspektívából lát rá az élet működésére.

Szerepek

        Nem tartom megfelelő kifejezésnek a szerep szót, hiszen ez is pontosan azt tükrözi, hogy valamilyen elvárt viselkedési norma, amely mindenkire ugyan úgy vonatkozik és ezeknek meg kell felelni. Ha csak nagyon laikus és a józan észre hivatkozva nézzük meg a szó jelentését, akkor talán elsők között neked is az jut eszedbe a szerep szóról, hogy egy színész eljátszik valamilyen szerepet. Magára ölt egy másfajta személyiséget vagy viselkedést – amely valójában nem az ő sajátja -, annak érdekében, hogy szórakoztasson/megtévesszen/megfeleljen.

    Egy kicsit tudományosabb szemmel megközelítve, és kifejezetten a társadalomban vállalt szerepekre vonatkozóan az alábbi megfogalmazást találtam a legkifejezőbbnek, így nem is változtatnék rajta, hanem idézném:

„A társadalmi státushoz kapcsolódó társadalmi elvárásokat, normákat és ennek megfelelő tipikus magatartásformát szerepnek nevezzük. Minden státushoz tartozik a viselkedésnek egy meghatározott általános formája, amelyet a környezet elvár az egyéntől. Ez külső követelményként jelenik meg, kötelezi az egyént és sokszor független a személy tulajdonságától. Az egyén szerepein keresztül mutatkozik be a társadalomnak. A társadalmi szerep olyan elvárás, amelyet az adott státust betöltő személy iránt támasztanak, amelynek meg kell felelni.” – forrás

      Ennél szebben nem is lehetne megfogalmazni és egyértelműen mutatja, hogy hova torzult el az egész. Száraz, élettelen és mintaszerű. Az eredeti női minőségekből alakultak ki ezek a szerepek és elnevezések, viszont épp a lényegi esszenciáját vesztették el azáltal, hogy belekényszerítették egy ilyen jellegű sablonosított skatulyába, és degradálódtak egyfajta elvárt kollektív normává. Ezért sem teljesen helyénvaló ezeket a minőségeket szerepeknek nevezni, mégis legtöbben így ismerik, ezért is ezt a kifejezést használtam én magam is az elején.

Melyek ezek a minőségek?

        Alapvetően hat olyan univerzális minőség működik a nőben, melyek folyamatosan hatással vannak rá, így benned is megtalálhatók.

Gyermek

Szerető

Feleség

Anya

Önmegvalósító nő

Bölcs asszony

       Már ebből is látszik, hogy hatalmas elcsúszás keletkezett a „klasszikus női szerepek” és a valós női minőségek között. Két aspektus alapvetően meg sem jelenik, melyek szintén nagyon fontosak a női egyensúly megtalálása és megtartása érdekében, hiszen a Gyermek dinamikát, a Bölcs asszony tisztánlátást ad.

       Mégis, a Gyermek mélyen el van temetve és sok esetben alulértékelve, pedig nagyon is fontos része az egészséges, szabad gyermeki én-rész a felnőtt működésnek. Ennek helyreállítására az elmúlt időszakban több törekvés is van most már, hiszen egyre népszerűbbek a Belső gyermekkel kapcsolatos terápiás munkák és csoportok.

       A Bölcs asszony szintén egy elfeledett minőséggé vált, hiszen oly mértékben kifelé élünk ebben a felgyorsult világban, hogy nem is tudunk sok esetben a létezéséről. Nem halljuk meg a belső hangot, s így nem veszünk tudomást bensőnk bölcsességéről.

     A Szerető minőség pedig egy teljes leminősítésen és száműzetésen ment keresztül. Manapság, ha megkérdezed az emberek többségét, hogy mi jut eszükbe a szerető szóról, akkor nagy százalékban azt a választ fogod kapni, hogy egy kapcsolaton kívüli harmadik személy, akivel titkos viszonyt folytat az egyik fél. Egy belső, természetesen létező és áramló minőség kiutasítottá és megvetetté vált, és konkrétan kihelyeződött egy külső negatív szerepbe.

Természetes női minőségek

Ezek mind a egy-egy aspektusai, minőségei és megnyilvánulási formái. Életed során egy szakaszon van, hogy az egyik jobban előtérbe lép és nagyrészt annak megfelelően működsz, de nem törvényszerű, hogy csak az az egy határozzon meg. Ezek nem egyfajta lineáris, egymás után következő stációk, melyek között nincs átjárás, hanem dinamikusan változó és áramló minőségek, melyek bensődnek és a szituációknak megfelelően váltakoznak.

Gyermek

Amikor önfeledten belemerülsz valamilyen tevékenységbe és játékosan fogod fel a dolgokat, akkor
épp a Gyermek én-részed működteted. Lehet ez ténylegesen valamilyen játék is, vagy csupán
nyitott és őszinte rácsodálkozás az életre.

Szerető

Megélve szexualitásod és vágyaid, testiséged elfogadásával és szabad önkifejezésével
a Szeretőt élteted magadban. Örömödet leled a testedben, mely lelked rezdüléseit hűen
lekövetve adja az impulzusokat.

Feleség

A Feleség minősége nevétől eltérően nem feltétlen csak akkor aktív, amikor házasságra
lépve ténylegesen feleséggé válsz, hanem a párkapcsolatban is ezt az én-részed
működteted. Hiszen ez egy olyan szövetség energetikáját és értékeit hordozza magában,
amely a társak között köttetik. Elköteleződés egy társ iránt.

Anya

Az Anya én-rész sem kizárólagosan akkor lép működésre, amikor gyermeket vársz vagy nevelsz.
Gondolj csak arra, amikor egy a szíved számára kedves ember vagy lény iránt túláradó szeretettel
és mély gondoskodással viseltetsz, vagy mérhetetlen odaadással végzel egy tevékenységet.

Önmegvalósító nő

Amikor belemerülsz a munkádba és a kreatív energiáidat használod, akkor az
Önmegvalósító nő minőségében áramolsz. Alkotsz, teremtesz, létrehozol valami újat
és ezt működteted, élteted. Ennek leminősítése vált a Dolgozó nő szerepévé.

Bölcs asszony

S a Bölcs asszony, amely azért él benned, hogy egyrészt önmagad számára
tudatosságot és útmutatást adjon, másrészt mindezt megoszd másokkal. Alapvetően
az anyáról lányára szálló bölcsesség, de ide tartozik az is, amikor a nagyobb jó
érdekében sokkal tágasabb körben osztod meg a tudást és tapasztalataidat.

    Ezek harmonikus együttes áramlása adja ki a teljes és tudatos Nőt, aki tisztában van önmaga értékeivel, és minden esetben a helyzetnek és belső világának megfelelően képes működtetni önnön minőségeit.

A későbbiekben külön bejegyzést fogok szentelni ezen minőségeknek, melyben kifejtem mind a pozitív, mind pedig a negatív működésüket. Valamint, hogy milyen átalakuláson mentek át, hogyan hatott rájuk a társadalmilag elfogadott női szerepek megjelenése és miért alakult ki ez a jelenlegi eltolódás és átértelmezés.

Hogyan tudlak segíteni ebben?

Egyéni konzultáció

Személyes beszélgetéseken keresztül segítek feltárni a benned rejlő minőségekkel való kapcsolatod. Támogatlak abban, hogy megértsd és megtapasztald mind a hatot és magát a Nőt, hogy ráláss az egyes aspektusokkal való kapcsolódásodra és erősíthesd ezt a köteléket. Egyesével tudatosítva őket olyan megértések és felismerések érkezhetnek el hozzád, melyek választ adnak bizonyos működéseidre és viselkedési mintáidra, se ezek oldásával átírhatod őket. Kialakítva az egyensúlyt közöttük felszabadultan és harmonikusan leszel képes megélni és áramoltatni a nőiséged. A nehéz pillanatokban is melletted leszek, támaszt nyújtva és emlékeztetve téged, hogy miért is indultál el az úton.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann, nőiség mentor