Küldetésem,

hogy a lélek legfinomabb, legérzékenyebb és olykor legsötétebb rezdüléseit érthető és megfogható szavakba önteni. Írásaimban ötvözöm az irodalmi regény jellegzetességeit a lélek mélyebb tartalmaival. Egyszerre szórakoztat és tanít, s útmutatást nyújt bensőnk könnyebb eléréséhez. Intenzív élményben és felismerésekben gazdag képi világa megérinti a szunnyadó magot, növekedésre és fejlődésre ösztönözve azt.

Már egészen kicsi koromtól fogva fantáziavilágom egyre növekvő birodalmában éltem, s innen indult meg végül a szavak áradata, melyet egy idő után papírra vetettem. Hamar azon kaptam magam, hogy sokkal jobban ki tudom fejezni a bensőmben kavargó érzéseket az írott szavak formájában, majd amikor később lelkemet megérintette a sötét éjszaka, elindult valami egészen mélyről. Attól a ponttól vált életem szerves részévé az írás, s ez formált azzá, aki most vagyok: Lélekíró

Alkotói munkámat mélységeiben járja át a spiritualitás, mondhatni az írás maga egy kapu számomra, amelyen keresztül beléphetek saját tudatalattim erdejébe, melyet bebarangolva feltárhatom csodás értékeit. Megmerítkezve rejtett ezüstszín tavában képessé válok elérni a legnagyobb mélységeket, melyek egy-egy történetbe burkolva, szimbolikusan jelennek meg előttem. Ekkor pedig engedem áramolni a tiszta gondolatok hömpölygő folyamát, mely szavak formájában, a tinta lágy kíséretében öltenek alakot az anyagi világban. Belső feltáró önismereti munkaként alkalmazom önmagamon is a lélekírás folyamatát, melynek köszönhetően felszínre hoztam olyan mély tudatalatti gondolatokat és érzéseket, melyek előtte nem voltak elérhetőek számomra. Ezeket megfestve egy történet csodálatos színein és formáin keresztül ugyan a szimbolika nyelvén, de értelmezhetően üzennek. Varázslatos kommunikációja ez a tudatos írónak, s a tudattalan mélyebb énrészeknek.

Számomra mit is jelent az írás?

Az írás sok szempontból egy nagyon hasznos tevékenység. Fejleszti a kreativitást és a fantáziát, egyfajta önfejlesztő és önfeltáró módszerként is alkalmazható, amely segít megérteni és feldolgozni problémáinkat, valamint szórakoztat írót és olvasót egyaránt. Nagyon sokfajta írás létezik, az eredmény viszont attól függ, hogy mire is használjuk. Nem utolsó sorban pedig egy remek kommunikációs csatorna, ha az ember lánya meg is osztja másokkal írásos gondolatait.

Hivatás

Mélyen belül mindig is azt éreztem, hogy az utam az íráson keresztül vezet, szerves része az életemnek. Egy fontos kommunikációs csatorna, amelyen keresztül sokkal könnyebben és szabadabban tudom áramoltatni a gondolatok kusza hullámzását. Megmutatják az utat kósza lelkem számára, kitisztul az irány és felszínre tör a mélyből mindaz, ami az igaz, ami a valós az itt és most pillanatában. Legyen az egy történetbe burkolt tanítás, akár egy figyelemfelkeltő írás, a lélek mélyéről érkező szavak értéke felbecsülhetetlen. Mint lélekíró, ezen mélységes és gyönyörű tartalmak átadását érzem hivatásomnak.

Hobby

Gyermekként rengeteget eljátszottam a gondolattal, hogy hogyan is alakulna egy-egy kedvenc sorozatom vagy regényem, ha esetleg én is belecsöppenhetnék. Aztán egyszer csak a jobbnál jobb regényeket olvasva jött a gondolat, hogy mi lenne, ha egy sajátot írnék? Ahol én határozok meg mindent, szabad útjuk van az események alakulásának, mondhatni én magam lehetek a főszereplője ennek a mesének! Szabad utat nyert a bennem zabolátlanul mocorgó kreativitás és a penna szárnyán új formát öltött. Imádom az írói folyamatot, hiszen én magam is végig izgalommal töltve figyelem az események alakulását. Nincsenek előre megtervezett mondatok és fordulatok, minden egyes szó az adott pillanatban születik és elevenedik meg a papíron.

Művészet

Az íráson keresztül olyan világokban barangolhatok, melyeket én magam építek fel. Nincsenek szabályok, nincsenek kötöttségek, hiszen a lélek nyelvén megnyilvánuló üzeneteknek nem szabhat határt az anyagi világ. Újfajta megközelítések, furcsának tűnő kifejezésmód, mégis az egész egy harmonikus egységbe lágyul. Írás közben megszűnik számomra a külvilág, csak bensőm legtisztább hangjait érzékelem, melyek az üres papír hívására, s a tinta lágy ölelésében szép lassan megfestik azt a képet, amely megnyilvánulni kívánkozik. Egy áramlás, melynek valójában se eleje, se vége, csak határtalan mélysége. Annak próbája, hogy a megfoghatatlant valahogy mégiscsak az ismert nyelv keretei közé lágyítva átadhassam.

Önismeret

Amikor szükségem van rá, a kreatív gondolatok szárnyalása elhozza a megnyugvást és felszabadulást. A lélekírás folyamatának pontosan ez a lényege, hogy szabad utat engedek a transzformáló gondolatok hömpölygésének és kiáramoltatom a tudattalanba lefojtott érzések energiáit. Legyen az egy nehéz helyzet kiírása, vagy akár egy hosszabb történetben való szimbolikus feldolgozása, a tudatalattimban mindvégig megvannak a válaszok. Regényem esetében is így volt, és csak évekkel később jöttem rá, hogy miért pont arról és úgy írok, ahogyan azt teszem. A füzet és a penna gyógyító ereje abban rejlik, hogy szabad teret ad az elmélyülésre, a befelé figyelésre és a mélyben megbúvó gondolatok felszínre hozására. Ahogyan az írás és a lélek finoman összefonódott, úgy ébredt fel bennem a Lélekíró minőség.

A történetek ereje

Minden történet egy-egy belső valóságot mesél el. Egy megélést, egy érzést és megmutat egy megküzdési formát, amely mintául szolgálhat. Ezek tudat alatt beépülhetnek és utat mutathatnak a hasonló helyzetekben, ezért is fontos a gyermekeknek történeteket olvasni. Viszont ez ugyan úgy igaz a felnőttekre is. Rengeteg olyan históriával találkozhatsz, amely a felnőtt lelket szólítja meg, s az átalakulásra ösztönözve vezet végig egy belső utazáson.  Szellemi tanítások, lelki gyógyítások, beavatások. Ezek az értékek mind fellelhetőek az ősi hagyományokon nyugvó történetekben, melyek azért születtek meg, hogy átsegítsenek a nehéz élethelyzeteken. Ezekre épül rá a hagyományos meseterápia módszertana is, amely vezérfonalként szolgál a történetek mélyebb megértéséhez és saját életedbe való átformálásához.

Emellett van egy olyan megközelítése is, amely az írás folyamatát helyezi előtérbe, ahol Te magad alkotod meg a saját történeted belső folyamataid nyomán, s ebben rejlik élethelyzetedre a megoldás kulcsa is. Az írás önmagában képes elvégezni egy nagyon mély gyógyító áramlást, hiszen a történetek szimbolikus terén keresztül jeleníti meg a tudatalatti tartalmakat, melyek tudatosításával beindul a tisztulás. Erőteljes belső tartalmak önfeltáró módszereként használva megszületett a lélekírás folyamata, amely számomra tiszta utat engedett a bensőmben kavargó tartalmak és értékes üzenetek szabad folyásának.

Saját történetem

Az írás elég hamar jelentkezett nálam, bár először csak versekkel próbálkoztam, viszont már akkor éreztem azt a felszabadító érzést, amely egy-egy költemény befejeztével kerített hatalmába. Felnőtt fejjel visszaolvasva jókat derülök rajtuk, mégis minden egyes alkalommal megdobogtatják szívemet, hiszen valahol mélyen bennem szunnyad még az a kicsiny leány, aki akkor próbálgatta először kezében a pennát.

Majd első regényem története, mely a Lelkem sötét éjszakája címet viseli bensőm mélyében dúló krízis kifejezéséből és áttranszformálásából született meg és 2017 novemberében látta meg a napvilágot végleges formájában. Ez volt számomra az első állomása annak a folyamatnak, amely végleg elindított az írás és a lélek kifürkészhetetlen útján, s lettem lélekíró. A Lelkek útja kötetcím alatt első történetszálként betekintést nyújt abba a spirituális fejlődési szakaszba, amely a legmeghatározóbb egy ember életében. Megmutatja, hogy mennyire fontos tisztában lennem azzal a helyzettel, amelyben jelenleg vagyok, emellett rávilágít a megoldásra, melyet minden esetben önmagamban kell elkezdenem keresni.

Egy regény, melyet belső világomba tett útkeresésem alkotott. Mely erős üzeneteket közvetített felém a szereplők és a köztük lévő erőteljes dinamikák által. Hosszú évek tapasztalata és kutatása volt szükséges ahhoz, hogy teljes valójában meg tudjam formálni a szavak szintjén is. Hiszen amikor elkezdtem írni, még nem is sejtettem, hogy mekkora kincset és útmutatást hozok létre elsősorban önmagam számára, amely saját életemen és megélésemen túl másoknak is támogatást nyújthat. Csak jóval később, a kézirat befejezte utáni években értettem meg igazán, hogy miről is írok mélységeiben és miben hozott számomra is tisztulást.

Idestova tizennégy éve formálódott meg a Lelkek útja története bensőmben. Akkoriban rengeteg negatív hatás ért, és ugyan tudtomon kívül, de így küzdöttem meg a lelkemet gyötrő érzésekkel. Ekkor még nem tudván, önfeltárásra használtam az írást, és kiadtam általa magamból mindazt a felgyülemlett feszültséget, haragot és szomorúságot, amely akkor mardosott legbelül. Nem nagyon tudtam megbeszélni senkivel, ezért papírra vetettem az érzéseket, és valamennyire működött is. Elhozta a felszabadultság érzését és még boldogsággal is töltött el, amikor egy-egy részt kicsit jobban kidolgoztam, és büszkén olvastam vissza mindazt, amit életre keltettem. Úgy gondolom, hogy alkotni a világon az egyik legcsodálatosabb érzés és egyben hihetetlenül erős gyógyító folyamat!

Lelkem sötét éjszakája

Spirituális útmutatás fantasy köntösbe bújtatva.